Om Seifi Esmaili

Mitt namn är Seifi Esmaili och jag arbetar som tandregleringsspecialist med barn och vuxna. Jag tog min tandläkarexamen vid Göteborgs universitet 1991. Efter några års arbete som allmäntandläkare genomförde jag min specialistutbildning i tandreglering/ortodonti samt magisterexamen i odontologi på Odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Jag bedriver tandreglering i privat regi samt är auktoriserad vårdgivare åt Region Skåne gällande specialisttandvård (tandreglering) för barn och ungdomar.

Jag är medlem i Sveriges tandläkarförbund, svenska ortodontiföreningen och World Federation of Orthodontists.

Aktuellt hos oss