Korsbett

Bettavvikelsen innebär att över- och underkäkens tandrader i sidopartierna biter fel mot varandra. Om bettfelet gör att underkäken tvingas åt sidan för att det skall gå att bita ihop ordentligt, bör det behandlas. Oftast orsakas problemet av att överkäkens tandbåge är för smal och följaktligen går behandlingen ut på att man försöker bredda överkäkstandbågen.

Före:

Efter:

Telefon: 070-301 22 44

Kontaktuppgifter »

Aktuellt hos oss