information om Corona!

Vi följer kontinuerligt uppdateringar gällande coronaviruset från Folkhälsomyndigheten.

Har du varit på resa i ett riskområde utomlands de senaste två-tre veckorna vill vi att du kontaktar oss och ev bokar om ditt besök.

Har du symtom som ex torrhosta, halsont, huvudvärk, snuva och/eller feber vill vi att du kontaktar oss INNAN din inbokade tid. Du når oss lätt på telefon

070-301 22 44, svarar vi inte så smsa så återkommer vi. Eller så kan du skicka ett e-postmeddelande till safesmile@telia.com.

Dela inlägg